Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 2.

Przepisy co do zasady, zakazują przyjmowania komunii świętej przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, ale istnieją pewne sytuacje wyjątkowe. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio” mówi: Read more

Related Post

Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 1.

Każdy wierny posiada prawo korzystania z sakramentów, mówi o tym kan. 213 KPK „ Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa bożego i sakramentów.”. Aczkolwiek realizacja tego prawa zastrzeżone jest dla władzy Kościoła, o czym mówi kan. 841 KPK Read more

Related Post