Świadek zwyczajny, małżeństwo konkordatowe.

Na pewno tuż przed ślubem, wiele osób zastanowiło się kto może zostać świadkiem podczas ceremonii zaślubin. A może właśnie w tej chwili się zastanawia, lub w niedalekiej przyszłości. W poniższym tekście postaram się pokrótce przedstawić, zagadnienia z tym związane. 

Od strony prawa kanonicznego, najlepiej rozwiązana tego szukać w kodeksie prawa kanonicznego. Kanon 1108 mówi że: „ Tylko takie małżeństwo jest ważne, które została zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich; a także wobec dwóch świadków …” , a więc jasno mamy napisane że świadków powinno być dwóch, nie mamy dookreślenia co do płci oraz wieku. Wniosek z tego, że świadkowie nie muszą być zróżnicowani co do płci, natomiast co do wieku, muszą to być osoby z odpowiednim używaniem rozumu, tzn. mieć ukończony 7 rok życia. W wyjątkowych okolicznościach, w sytuacjach grożących niebezpieczeństwem śmierci, świadek może być jeden, a już naprawdę w wyjątkowych okolicznościach, gdy zajdzie taka potrzeba świadka może nie być w ogóle.

Sytuacja nieznacznie się zmienia kiedy chcemy zawszeć małżeństwo konkordatowe, w tym wypadku oprócz prawa kanoniczego, musimy wziąć po uwagę również przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 7 § 1 tego kodeksu mówi: „ Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.”, i dalej art. 8 § 2 „ Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.”. A więc KRO stawia tutaj wyższe wymaganie co do wieku świadków, wiek pełnoletności, a co za tym idzie pełna zdolność do czynności prawnej.

W podsumowując, świadkiem zwykłym, podczas ceremonii ślubnej w najpopularniejszej formie małżeństwa konkordatowego, po uwzględnieniu dwóch systemów prawnych, może zostać osoba pełnoletnie, posiadające używanie rozumu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. Świadków ma być dwóch, nie potrzeba ich różnicować ze względu na płeć. Co więcej nie musi być to osoba ochrzczona. Dodatkowo biorąc pod uwagę troskę duszpasterską, na osobach tych nie powinny ciążyć zarzuty  co do natury moralnej. Jedyną ich funkcją jaką muszą wypełnić, to w razie wątpliwości, zaświadczyć o zawarciu związku małżeńskiego. Jest to bardzo ważna funkcja, kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do ważności małżeństwa, i ewentualnym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Related Post

2 thoughts on “Świadek zwyczajny, małżeństwo konkordatowe.

 • Maj 8, 2015 at 3:28 pm
  Permalink

  U mnie świadkiem była kuzynka 🙂

  Reply
 • Wrzesień 29, 2015 at 8:17 am
  Permalink

  Rzadko mam okazję czytać tak dobre artykuły.

  Dzięki!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *