Przywilej Piotrowy, dyspensa od małżeństwa niedopełnoniego.

św. Piotr

św. Piotr

W ciągu wieków historii kanoniści spierali się o sposób zaistnienia węzła małżeńskiego, jedni twierdzili że decydujący jest moment wyrażeni swojej woli, inni mówili że oprócz wyrażenia woli potrzebne jest również dopełnienie małżeństwa prze akt małżeński. W chwili obecnej kodeks prawa kanonicznego w kan. 1142 mówi:
” Małżeństwo niedopełnione, zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała.”

Przyczyn niedopełnienia małżeństwa może być wiele, może to być np. niechęć do współżycia małżeńskiego, nienawiść między małżonkami, życie w konkubinacie oraz uzyskanie rozwodu cywilnego, dobro duchowe proszącego o dyspensę.Jeśli któraś z tych przesłanek wystąpi, na ich podstawie można stać się o rozwiązanie węzła małżeńskiego, potocznie zwanym przywilejem Piotrowym.

Przywilej ten wnosimy do Ojca Świętego w formie, prośmy o dyspensę. Prośbę tą najpierw kierujemy na ręce biskupa diecezjalnego, poprzez oficjała Sądu kościelnego I instancji, właściwego dla stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania petenta. W prośbie należy opisać sprawę i podać przyczyny dyspensy. Dokument podpisuje jeden małżonek lub obydwoje. Gdy biskup widzi, że nie ma podstaw do unieważnienia małżeństwa, taką prośbę oddala. Od tej decyzji petent może się odwołać do Stolicy Apostolskiej. Jeżeli biskup stwierdzi, że prośba jest uzasadniona to sporządza instrukcje procesową.

Postępowanie o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego ma 3 etapy: zebranie materiału dowodowego, przesłanie materiału dowodowego do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wraz z opinią biskupa, oraz decyzja Ojca Świętego  co do udzielenia takiej dyspensy.

Następnie reskrypt z dyspensą wraca do biskupa diecezjalnego, a biskup przekazuje wiadomość stronom. Proboszczowi poleca zaś odnotowanie tego faktu w księgach zaślubin i chrztu. Skutkiem udzielenia dyspensy jest rozwiązanie węzła małżeńskiego. Strony stają się wolne.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *