Przywilej Pawłowy, unieważnienie małżeństwa ze względu na wiarę.

św. Pawe

św. Paweł

Przywilej Pawłowy nastawiony jest na zachowanie wiary stron. Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nie ochrzczone, może zostać rozwiązane, w sytuacji kiedy jedna ze stron przyjęła chrzest a druga nie, na mocy przywileju Pawłowego dla dobra wiary strony, która przyjęła chrzest.

Do zaistnienia możliwości skorzystania z tego przywileju musi nastąpić parę przesłanek.

  1. Osoby nie ochrzczone zawarły małżeństwo (np. małżeństwo cywilne).
  2. Jedna ze stron została ochrzczona w kościele katolickim lub została do niego włączona.
  3. Druga strona wzbrania się przed wspólnym życiem, odeszła (a strona ochrzczona nie przyczyniła się do tego) lub nie chce mieszkać z nią w zgodzie bez obrazy Stwórcy.
  4. Aby stwierdzić motywacje drugiej strony przeprowadza się zapytanie (interpelacje) w celu zbadania zaistniałych okoliczności. W sytuacji kiedy zapytanie takie było by niemożliwe lub bezcelowe, może zostać pominięte.

 

Jeśli powyższe warunki zaistnieją mocą kanonu 1143 – § 1. „Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nie ochrzczone zostaje rozwiązane na mocy przywileju Pawłowego dla dobra wiary strony, która przyjęła chrzest, przez sam fakt zawarcia nowego małżeństwa przez stronę ochrzczoną, jeśli strona nieochrzczona odeszła.”

W przypadku gdy  nie ochrzczony, który miał równocześnie przed chrztem kilka żon nie ochrzczonych, przyjmie chrzest w Kościele Katolickim, może zatrzymać jedną z nich, oddalając pozostałe, jeśli jest mu trudno pozostać z pierwszą żoną.
To samo odnosi się do kobiety nie ochrzczonej, która miała równocześnie kilku mężów nie ochrzczonych.

Przywilej Pawłowy oznacza także kilka sytuacji, które nie są ujęte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, rozwiązanie małżeństwa pomiędzy nie ochrzczonymi w przypadku nawrócenia. Władza Ojca Świętego obejmuje tutaj małżeństwa, które zawarte zostały przed przyjęciem chrztu św., gdy nawraca się jedna ze stron, z zastrzeżeniem, że nie zostało to małżeństwo dopełnione po chrzcie obu stron. W takich przypadka można zastosować  przywilej Pawłowy, ale mogłyby zdarzyć się tutaj trudności w zastosowaniu tego przywileju.

Rozwiązanie małżeństwa pomiędzy niekatolikami, gdy jedna strona jest ochrzczona, a druga nie. Władza Papieża dotyczy również sytuacji, gdy jedna ze stron nawraca się na wiarę katolicką, nieważne która. Rozwiązanie małżeństwa zawartego z dyspensą różności religii (jedna strona katolicka, druga nie ochrzczona). Jako, że chodzi tutaj o małżeństwo nie sakramentalne, istniałaby możliwość jego rozwiązania. Rozwiązanie małżeństwa pomiędzy nie ochrzczonymi, bez nawrócenia którejkolwiek ze stron, na korzyść kogoś trzeciego. Ojciec Święty może interweniować, gdy nieochrzczony po rozpadzie swego małżeństwa, bez przyjęcia chrztu, pragnie wejść w związek małżeński ze stroną katolicką.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *