„Processus brevior”, proces skróconym, reforma prawa małżeńskiego papieża Franciszka cz.1.

List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iessus” reformujący prawo małżeńskie wprowadza nowy rodzaj postępowania w sprawach małżeńskich,  „processus brevior” czyli proces skrócony, a oznacza on proces który odbywa się przed biskupem diecezjalnym lub zrównanym mu w prawie. Wprowadzeni tego procesu wiąże się z celem tej reformy, którym jest usprawnienie procedur orzekania w sprawach o nieważność małżeństwa.

Nie każda sprawa skierowana do rozpatrzenia przez sąd będzie toczyła się w ten sposób. Ustawa mówi nam o paru przesłankach, które musza zostać spełnione aby można zastosować ten rodzaj postępowania. Pierwsza przesłanką jest wymóg aby żądanie zostało zgłoszone prze obydwie strony, albo przynajmniej przez jedna ale za zgodą drugiej. A więc obydwoje małżonków stają się stroną powodową, albo jedna ze stron nie popiera w sposób wyraźny żądania ale nie ma nic przeciwko. Zgoda drugiej strony na wniesieni skargi musi być w sposób jasny wyrażona, albo na piśmie albo w sposób publiczny i pewny.

Kolejny bardzo ważny wymóg dostarczenia wraz ze skargą powodową, dowodów świadczących w sposób oczywisty o nieważności małżeństwa. Dostarczone dowody muszą wskazywać z bardzo dużym prawdopodobieństwem o możliwości nieważności małżeństwa.  Na tym etapie muszą one być na tyle mocne aby wikariusz sądowy ocenił je za wystarczające.

Skarga powodowa powinna być zredagowana w sposób krótki, całościowy, a fakty powinny być przedstawiony w sposób jasny. Znajdować w niej powinny podstawowe elementy wynikające z KPK83, oraz  już na tym etapie powinna zawierać dowody, które powinny być dołączone do skargi np.: dokumenty, lub powinny być wskazane w taki sposób, aby sąd mógł zebrać je w bardzo szybki sposób.

Ciąg dalszy: „Processus brevior”, proces skróconym, reforma prawa małżeńskiego papieża Franciszka cz.2.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *