Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 2.

Przepisy co do zasady, zakazują przyjmowania komunii świętej przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, ale istnieją pewne sytuacje wyjątkowe. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio” mówi:  „Pojednanie w sakramencie pokuty — które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej— może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów — jak na przykład wychowanie dzieci — nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom”.”  A  więc osoby , które chcą dostąpić komunii świętej musza przystąpić do sakramentu pokuty, i uzyskać rozgrzeszenie. Uzyskanie takiego rozgrzeszenia jest możliwe po spełnieniu kilku warunków, po pierwsze powinni żałować grzechu niewierności, oraz winni zobowiązać się do życia w czystości.

Ta delikatna materia cały czas poddawana jest różnego rodzaju komentarzom, zwolenników rozluźnienia przepisów w tej kwestii, i dopuszczenie rozwiedzionych do komunii świętej, jaki i przeciwników. Na ostatnim synodzie zwołanym przez papieża Franciszka, miano podjąć tą tematykę ale niestety nie zrobiono tego w sposób należyty, i nic nowego nie zostało ustalone w tej materii. Zgodnie z tym Kościół dalej stoi na stanowisku, że osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, żyją w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do komunii świętej, za wyjątkiem  wyżej wskazanego przypadku, kiedy uznają winne, żałują złamania przysięgi małżeńskiej, oraz zobowiążą się do życia we wstrzemięźliwości. Całkowicie odmiennie ma się sytuacja osób, które starały się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *